III – [zobacz jak miękko...]

III
*

zobacz jak miękko po burzy powietrze się wzbija
anioły spadają wolno na bezkrwistych spadochronach
na łąkach szczęśliwych śpią równo pokotem
spirytus płonie w ustach płomień
przepala ciało i otwiera duszę trzecią
niebieską i białą i nieoznaczoną przez wieki
pierwszy drugi i trzeci może się spotkają
pod marmurową tablicą z wyrytym napisem
który dopiero się pisze
popatrzą w oczy pierwsze drugie i trzecie
i zobaczą napis który się napisał
a kiedy się wypali wszystko we mnie
czerwona twarz płomienia zniknie
zostanie tylko głuchy popiół
i długa wstęga dymu w niebie
a głos niebieski głośno to odczyta