* [Linia twoich oczu ...]

*

„Linia twoich oczu obiega moje serce”
i  p a t r z ą c nie widzę
jesteś przecież poza spojrzeniem
idealnym odbiciem – istnieniem.

Piękna moja! Dlaczego tylko pierwsze
jest prawdą! A drugie – słowem użytym
służebnym od wieków
z a s t ę p u j ą c y m.

„Wybudowałem pomnik z migotania wzroku
na pamięć z pamięci. Kiedy bóg twojej twarzy
zdejmował światło włosów
tęcza płonęła na niebie.

Jakże cię nie pamiętać?!

I tak mi zostaniesz
wciąż przez całe życie
głębiej niż słowo sięga
mocniej niż serca bicie -
lecz po co ta przysięga.”

Już się zerwały siły magnetyczne
czerwona krwinka krwi
rozkręca wolno spiralę
i coraz szybciej biegnie w głąb marzenia
aż je przebija: nicość sądzi
ona d o p e ł n i a