* [tak mówimy i tak się...]

*

tak mówimy i tak się nam wydaje
jesteśmy pełni znaczeń ludzie nic nie znaczący
w ciemnicy jasne palce maski nasze żywe
splatają się i rozplatają wkładają zdejmują
cały czas w tańcu w takt i nie do taktu
tatuaże historii wiążą ciasno skórę
odlepiają się dopiero warstwami nekrologów egzekucji
więc bądź dzielny cudzoziemcze tego chcą kroniki
małe książeczki o wielkim nakładzie