Że przekraczam (napisane w latach 70.)

że przekraczam

że zostałem przekroczony przez siebie i świat
w zgodzie ze sobą i światem
opanowałem centrum Wszechświata
centrum Wszechświata umiejscowiło się we mnie
może zniknąć świat – ja będę sobą i światem
mogę zniknąć – świat będzie sobą i mną
jeżeli Bóg nie umiera – ja też
jeżeli jest śmiertelny – dotyczy
jego rytm moim
mój jego
to  R Y T M I K A
S y m e t r i a  i  P o z a  S y m e t r i ą
Nazywam się Wszystko
Wszystko się nazywa ja NAZWANE
to jest Miejsce bez Miejsca w Miejscu
Przestrzeń bez Przestrzeni w Przestrzeni
Czas poza Czasem w Czasie
w białych dorzeczach
unoszą mnie prądy Wszechświata
rozpłynąłem się we wszechświecie
wszechświat rozpłynął się we mnie

wiem że jestem człowiekiem – to pięknie znaczy:
wszech-świat